Zeder S1

zeder s1icon

Autosigurnosni sistem Zeder S1 predstavlja mehaničku zaštitu protiv krađe poluprikolica.

Zeder S1 brava je otporna na lomljenje, češljanje, razbijanje. Jednostavno se montira/demontira, i namenjena je svim vrstama poluprikolica i kamp prikolica sa trnom.

Zeder S2

zeder s2icon

Autosigurnosni sistem Zeder S2 predstavlja mehaničku zaštitu protiv otvaranja transportnih kontejnera.

Zeder S2 brava sprečava krađu robe, ubacivanje nepoželjnih stvari u kontejner kao i krijumčarenje ljudi.

Zeder S2 brava je otporna na lomljenje, češljanje, razbijanje. Jednostavno se montira/demontira, i namenjena je za transportne kontejnere sa rasponom šipki za zabravljivanje 15″ i prečnikom Ø 1.4″

Zeder S3

zeder s3icon

Autosigurnosni sistem Zeder S3 predstavlja mehaničku zaštitu protiv otvaranja kamionskih prikolica

Zeder S3 brava sprečava krađu robe, ubacivanje nepoželjnih stvari u kontejner kao i krijumčarenje ljudi.

Zeder S3 brava je otporna na lomljenje, češljanje, razbijanje. Jednostavno se montira/demontira, i namenjena je za transportne kontejnere sa rasponom šipki za zabravljivanje 11″ i prečnikom Ø 1.1″

Zeder S4

zeder s4icon

Autosigurnosni sistem Zeder S4 sprečava krađu kamionskih prikolica i blokira priključenje rude.

Zeder S4 brava je otporna na lomljenje, češljanje, razbijanje. Jednostavno se montira/demontira, i namenjena je za sve vrste kamionskih prikolica sa rudom i priključkom Ø40 i Ø50

Zeder S5

zeder s5icon

Autosigurnosni sistem Zeder S5 sprečava krađu auto prikolica i blokira priključenje rude.

Zeder S5 brava je otporna na lomljenje, češljanje, razbijanje. Jednostavno se montira/demontira, i namenjena je za auto prikolice do 750kg ukupne težine

Zeder S6

zeder s6icon

Autosigurnosni sistem Zeder S6 sprečava krađu prikolica i blokira priključenje rude.

Zeder S6 brava je otporna na lomljenje, češljanje, razbijanje. Jednostavno se montira/demontira, i namenjena je za sve vrste prikolica sa kočnicom, tj. udarnom rudom

Kradje prikolica i robe iz prikolica

Nelegalni upadi migranata u kamionske kontejnere i prikolice

Reportaže o krađama prikolica